Informacja o firmie

Firma prowadzi działalność audytorską od 1995r.
na podstawie dokonanego wpisu uchwałą
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 2005 r.
na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem ewidencyjnym 2981.

Firma prowadzona jest przez biegłego rewidenta uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych posiadającego
wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenia doskonalone
w sposób ciągły.
Zatrudnieni etatowi pracownicy legitymują się wyższym
wykształceniem ekonomicznym. prawniczym,
uprawnieniami do prowadzenia ksiąg,
a dodatkowo zatrudniani biegli rewidenci współpracujący
przez kolejne lata w Firmie posiadają wysokie kwalifikacje
zawodowe.

Firma świadczy usługi w biurach stanowiących jej majątek usytuowanych w centralnych miejscach miasta
Białystok. Biuro jest wyposażone w nowoczesny sprzęt, programy użytkowe księgowe
i inne, bogatą biblioteką fachowych wydawnictw, dostęp do nowoczesnego przekazu informacyjnego.

Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytuły wykonywanego zawodu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy